گریم سینمایی

  دوره آموزش چهره پردازی

چهره پردازی مردانه یا گریم سینمایی شغلی است که در گروه مراقبت زيبايی قرار دارد و شخص گریمور باید شايستگی تصحيح و برطرف کردن عيوب چهره، ايجاد جوان سازی، پوشاندن لک های چهره مانند ماه گرفتگی و همچنين طراحی بر روی چهره کودکان و پيشگيری از حوادث و خطرات احتمالی را داشته باشد. بنابراین افرادی که دوره آموزش گریم سینمایی را با موفقیت پشت سر بگذارند و تمامی مهارت های لازم و دانش و تخصص چهره پردازی را کسب کنند به خوبی از عهده این هنر قدیمی و محبوب بر می آیند.

  مهارت هایی که هنرجو در دوره گریم سینمایی طی می کند عبارتند از:

پیرایش مردانه
 • توانايی بکارگيری ضوابط ايمنی و بهداشت کار در محيط کار
 • آشنايی با بهداشت فردی و نظافت عمومی محل کار
 • استفاده از روپوش تميز رنگ روشن
 • آشنايی با جعبه کمک های اوليه و اصول استفاده از آن
 • آشنايی با مواد شيميايی در حين کار و خطرات ناشی از آن
 • آشنايی با حوادث شغلی و اصول پيشگيری از بروز آن
 • آشنايی با مواد ضد عفونی کننده و پاک کننده دست و صورت
 • آشنایی با نور مناسب
 • شناسايی اصول ضد عفونی کردن محيط کار
 • شناسايی اصول ضد عفونی کردن ابزار کار

  آموزش انجام طراحی بر روی چهره کودکان

 • آشنایی با طراحی بر روی چهره

 • آموزش طراحی بر روی چهره

 • آشنایی با شخصيت های کارتونی

  آموزش شخصيت پردازی با تکنيک سايه و روشن

 • آشنایی با ميمیک صورت فرد آرام
 • شناسایی اصول ميمیک صورت فرد آرام
 • آشنایی با ميمیک صورت فرد عجول
 • آموزش ايجاد ميمیک صورت فرد عجول
 • آشنایی با ميمیک صورت فرد احمق
 • آموزش ايجاد ميمیک صورت فرد احمق
 • آشنایی با ميمیک صورت فرد عصبانی
 • آموزش ايجاد ميمیک صورت فرد عصبانی
 • آشنایی با ميمیک صورت فرد عاقل
 • آموزش ايجاد ميمیک صورت فرد عاقل
 • آشنایی با ميمیک صورت فرد مريض
 • آموزش ايجاد ميمیک صورت فرد مريض
 • آشنایی با ميمیک صورت فرد مثبت و فرد منفی
 • آموزش ايجاد ميمیک صورت فرد مثبت و فرد منفی

  آموزش فيکس کردن چهره

 • آشنایی با انواع فيکساتور
 • آموزش اصول استفاده از انواع فيکساتور
 • آشنایی با فيکساتور مايع
 • آموزش اصول استفاده از فيکساتور مايع
 • آشنایی با فيکساتور پودری
 • آموزش نحوه استفاده از فيکساتور پودری
 • آشنایی با گرفتن رفله از صورت
 • آموزش نحوه گرفتن رفله از چهره

   تصاویری از گریم سینمایی

  آموزش پوشاندن ماه گرفتگی و لک بر روی چهره

 • آشنایی با پوشاندن لک و محو کردن موقت آن
 • آموزش پوشاندن لک و محو کردن موقت آن
 • آشنایی با ايجاد لک بر روی چهره
 • آموزش ايجاد لک بر روی چهره
 • آشنایی با آفتاب سوختگی بر روی چهره
 • آموزش ايجاد آفتاب سوختگی بر روی چهره
 • آشنایی با پوشاندن جای سوختگی با فن
 • آموزش پوشاندن جاي سوختگی با فن
 • آشنایی با ايجاد سوختگی در چهره با فن
 • آموزش ايجاد سوختگی در چهره با فن
 • آشنایی با خنثی کردن رنگ ماه گرفتگی
 • آموزش خنثی کردن رنگ ماه گرفتگی
 • آشنایی با پوشاندن ماه گرفتگی و محو کردن موقت آن
 • آموزش نحوه پوشاندن ماه گرفتگی و محو کردن موقت آن
 • آشنایی با نحوه ايجاد کردن ماه گرفتگی در چهره
 • آموزش شناسايی اصول ايجاد کردن ماه گرفتگی در چهره
 • آشنایی با رنگ لک
 • آموزش درست کردن لک
 • آشنایی با خنثی کردن رنگ لک
 • آموزش خنثی کردن رنگ لک

  آموزش کاربرد انواع وسايل ليفتينگ در ايجاد ليفت چهره

 • آشنایی با خطوط و چین و چروک در چهره

 • آموزش ایجاد خطوط و چین و چروک در چهره

 • آشنایی با روش لیفتینگ موقت

 • آموزش روش لیفتینگ موقت
 • آشنایی با پاک کردن چسب لیفتینگ از روی پوست و مو

 • آموزش اصول پاک کردن چسب لیفتینگ از روی پوست و مو

  آموزش انجام متعادل سازی موی سر و صورت

 • آشنایی با ايجاد تناسب بين رنگ مو و سن فرد
 • آموزش ايجاد تناسب بين رنگ مو و سن فرد
 • آشنایی با مدل دادن به موی مناسب با سن
 • آموزش مدل دادن به موی مناسب با سن
 • آشنایی با مدل دادن به موی متناسب با شغل
 • آموزش مدل دادن به موی متناسب با شغل
 • آشنایی با مدل دادن به موی متناسب با شخصيت اخلاقی
 • آموزش مدل دادن به موی متناسب با شخصيت اخلاقی
 • آشنایی با مدل دادن به موی سر فرد عجول
 • آموزش مدل دادن به موی سر فرد عجول
 • آشنایی با مدل دادن به موی سر فرد آرام
 • آموزش مدل دادن به موی سر فرد آرام
 • آشنایی با مدل دادن به موی فرد عصبانی
 • آموزش اصول مدل دادن به موی فرد عصبانی
 • آشنایی با مدل دادن به موی فرد افسرده
 • آموزش شناسایی اصول مدل دادن به موی فرد افسرده
 • آشنایی با مدل دادن به موی فرد کم عقل
 • آموزش مدل دادن به موی فرد کم عقل
 • آشنایی با مدل دادن به موی فرد عاقل
 • آموزش مدل دادن به موی فرد عاقل
 • آشنایی با استفاده از مو ريزه جهت پرپشت کردن مو در افراد کم مو
 • آموزش اصول استفاده از مو ريزه جهت پر پشت کردن مو در افراد کم مو

  شناخت رنگ نور و روانشناسی رنگ ها در چهره پردازی یا گریم سینمایی

گریم سینمایی
 • آشنایی با رنگ های اصلی و فرعی
 • شناسایی اصول کاربرد رنگ های اصلی و فرعی
 • آشنایی با چرخه رنگ
 • شناسایی اصول درجه و نوع رنگ
 • آشنایی با روان شناسی رنگ
 • آشنایی با رنگ های گرم و سرد
 • آشنایی با رنگ های خنثی
 • شناخت ترکيب رنگ ها
 • آشنایی با علم نور
 • آشنایی با قانون تابش و باز تابش
 • آشنایی با نحوه نورپردازی اتاق گريم
 • آشنایی با قانون کره و استوانه در حجم سازی
 • شناسایی اصول قانون کره و استوانه در حجم سازی

  آموزش جوان سازی و مسن سازی چهره با تکنيک سايه و روشن

 • آشنایی با حجم ها در چهره افراد مسن
 • شناسایی اصول حجم ها در چهره افراد مسن
 • آشنایی با رنگ ها در چهره افراد مسن
 • شناسایی اصول رنگ ها در چهره افراد مسن
 • آشنایی با خطوط در چهره مسن
 • شناسایی اصول خطوط در چهره مسن
 • آشنایی با پيرايش موئين چهره در افراد مسن
 • شناسایی اصول پيرايش موئين چهره در افراد مسن
 • آشنایی با جوان سازی چهره
 • شناسایی اصول جوان سازی چهره
 • آشنایی با حجم ها در چهره جوان
 • شناسایی اصول حجم ها در چهره جوان
 • آشنایی با رنگ ها در چهره جوان
 • شناسایی اصول رنگ ها در چهره جوان
 • آشنایی با پيرايش موئين چهره در افراد جوان
 • شناسایی اصول پيرايش موئين چهره در افراد جوان

  شناسایی اصول تطبيق ريش و سبيل با فرم چهره و شناخت انواع مدل های ريش و سبيل در گریم سینمایی

 • آشنایی با ريش مناسب با چهره گرد
 • شناسایی اصول ريش مناسب با چهره کشيده
 • آشنایی با سبيل مناسب با چهره کشيده
 • آشنایی با ريش مناسب با چهره مثلث با قاعده بالا
 • شناسایی اصول ريش مناسب با چهره مثلث با قاعده بالا
 • آشنایی با ريش مناسب با چهره مربع
 • شناسایی اصول ريش مناسب با چهره مربع
 • آشنایی با ريش مناسب با چهره لوزی
 • آشنایی با خصوصيات اخلاقی چهره گرد
 • آشنایی با خصوصيات اخلاقی چهره کشيده
 • آشنایی با خصوصيات اخلاقی چهره مثلث
 • آشنایی با خصوصيات اخلاقی چهره مربع
 • آشنایی با خصوصيات اخلاقی چهره لوزی
 • آشنایی با تطبيق ريش و سبيل با فرم چهره
 • شناسایی اصول ريش مناسب با چهره لوزی
 • آشنایی با ريش مناسب با چهره مثلث با قاعده پائين
 • شناسایی اصول ريش مناسب با چهره مثلث با قاعده پائين

نظرات کاربران

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

آموزشگاه آرایشگری مردانه سفیر
Average rating:  
 2 reviews
by قاسم on آموزشگاه آرایشگری مردانه سفیر
مطلب خوبی است

واقعا خوب توضیح دادین ممنون

by حسن طالبی on آموزشگاه آرایشگری مردانه سفیر
ترمیم مو

الان باید کدوم آموزشگاه ارایشگری مردانه برم برای آموزش ترمیم مو؟